Združenie zázračnej medaily

V našej farnosti pôsobí Združenie Zázračnej medaily, ktoré šíri úctu k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie formou Zázračnej medaily. Jadro činnosti združenia je podomová návšteva kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Slávnostná Sv. omša ku cti Panny Márie Zázračnej medaily je vždy na jej sviatok 27. novembra. Viac o Združení čítaj ďalej ….

Čítať ďalej “Združenie zázračnej medaily”