Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad

Kláštorné námestie 3
901 01 Malacky
e-mail: malacky@ba.ecclesia.sk

Úradné hodiny
Pondelok 10:00 – 12:00
Utorok
Streda 10:00 – 12:00 a 16:00 – 18:00
Štvrtok
Piatok 10:00 – 12:00

Farský mobil: 0917 350 249

Farský telefón: 034/381 19 09

Naliehavé prípady kedykoľvek

Zaopatrovanie chorých (pre chorých, ktorí potrebujú prijať sviatosti): 0903 982 580

Sv. Schody sú otvorené od rannej sv. omše do večernej sv. omše.