Zapisovanie na sväté omše

Dôležitá zmena, prosím, prečítajte si :

Z dôvodu ochrany osobných údajov prosíme, aby ste pri zapisovaní na sväté omše do tabuľky neuvádzali svoje meno a priezvisko. Postačí, ak uvediete nejaký pseudonym, prezývku, či nick. Odporúčame Vám používať jednoduché, jednoslovné pomenovania. Samozrejme také, ktoré nie sú urážajúce, či nevhodné. Môžu to byť napr. birmovné meno, meno obľúbeného svätca alebo pomenovanie rastlín (Ruža, Lipa…), vecí (Lampa, Vlak…), či miest (Pribilina, Karpaty) a pod. Pseudonym si zapamätajte a pri vstupe do kostola ho poviete poverenej osobe, ktorá bude mať v rukách celý zoznam. Ak si zapamätáte aj  pozíciu v tabuľke – pomôže to. Môžete použiť na každé prihlásenie nový pseudonym. Ďakujeme Vám za pochopenie, Vašu trpezlivosť a tiež dobrú vôľu pri zapisovaní sa s pamätaním i na vzájomné striedanie sa na sv. omšiach. Všetky ostatné náležitosti a odporúčania, ktoré sme vypísali aj v našom poslednom liste, zostávajú v platnosti. 

Predtým, ako sa budete zapisovať, prosíme, prečítajte si technické poznámky pod odkazmi.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Nedeľa 18.10.2020

Prepáčte, ale v tomto čase nie je zapisovanie na sv. omše možné. Čakáme na usmernenie KBS ohľadom prijatých opatrení.

O zmenách vás budeme informovať. Sledujte prosím našu stránku.


Zapísať sa je potrebné do soboty 18:00 h. večer. Po tomto termíne sa nebude dať písať do tabuľky.  Ak sú miesta v tabuľke obsadené, nebude sa dať dostať do kostola, nakoľko sme povinní rešpektovať ochranné opatrenia.

Tipy na zapisovanie:

  1. Zapisujte len do prázdneho políčka. Pred písaním sa uistite, že máte kurzor na správnom políčku – je zvýraznené modrým orámovaním.
  2. Nepoužívajte funkciu copy/paste (kopírovať/vložiť). Najviac omylom vymazaných údajov je zapríčinených používaním tejto funkcie.
  3. Zapisujte do políčka ručne (písaním). Máte to, čo práve robíte, pod väčšou kontrolou. Ak sa vám podarí spraviť niečo neočakávané, viete to vrátiť späť (pozri nasledujúci bod).
  4. Ak sa vám omylom podarí vymazať nejaký riadok alebo prepísať údaj, použite funkciu krok späť. Zatočená šípka v ľavom hornom rohu, prípadne v menu “Upraviť” kliknúť na “späť”
  5. Ak sa vám ani touto operáciou nepodarí dať údaje do pôvodného stavu, napíšte do vymazaného riadku  “omylom vymazaný” Na základe tohto údaju sa neznámy vymazaný dostane do kostola.

Vďaka za pochopenie.