2. vlna koronakrízy – aktuálne opatrenia

Milí naši bratia a sestry,

vo štvrtok 15.10.2020 dopoludnia sme dostali nové usmernenie od našich otcov biskupov ohľadom slávenia sv. omší v tomto náročnom čase pandémie.

Slovenskí biskupi urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby zostala zachovaná aspoň základná, minimálna možnosť verejných slávení bohoslužieb. Úrad verejného zdravotníctva vydal napokon v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré sú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020.

Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb.

Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby.

Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza.

Naši otcovia biskupi sa zhodli, že kvôli spoločnému dobru, nariadenia uposlúchneme. Nerešpektovanie nariadení by spôsobilo iba väčšie škody.

Z tohto vyplýva, že od štvrtka 15.10.2020 večer budeme sláviť verejné sväté omše s maximálnym počtom účastíkov 4 osoby, nakoľko treba rátať aj kňaza a kostolníka.

Na sv. omšu budú môcť prísť len tí, na úmysel ktorých sa sv. omša slávi. Ten, kto dal úmysel, nech si, prosím, zabezpečí ďalších troch okrem seba, s ktorými sa bude tejto sv. omše môcť zúčastniť.

Nakoľko stále platí aj zákaz zhromažďovania, prosíme vás, aby ste sa nezhromažďovali ani pred kostolom. V budúcom týždni vám ponúkneme možnosť, ako budete môcť pristupovať k sv. spovedi a sv. prijímaniu.

O všetkých aktuálnych opatreniach (možnosť sv. spovede, sv. prijímania…) a ich zavádzaní do praxe vás budeme informovať prostredníctvom nedeľných oznamov, ale prosíme, sledujte aj našu internetovú stránku www.malacky.fara.sk, kde budeme uverejňovať aktuálne informácie. V prípade potreby nás môžete kontaktovať na tel.č.: 0917 350 249

Sv. omša z Františkánskeho kostola v nedeľu o 11.00 bude prenášaná prostredníctvom internetu. Link si môžete nájsť na našej webovej stránke www.malacky.fara.sk . Napriek možnosti sledovania iných médií, chceme vytvoriť duchovné spoločenstvo malackej farnosti pri slávení nedeľnej sv. omše.

Vo štvrtok 15.10.2020 adorácia bude. Sviatosť oltárna bude vystavená od 8:00 h. a o 18:00 h. bude požehnanie. Prosíme tých, ktorí sa zapísali, aby si svoju službu splnili. Nakoľko platí zákaz zhromažďovania sa nad 6 osôb, prosíme, aby sme to rešpektovali a v jednom čase sa počas adorácie v chráme nenachádzalo viac ako 6 osôb. Pri vystavení a pri záverečnom požehnaní, nakoľko je prítomný v chráme kňaz a pani kostolníčka, je možné, aby v chráme boli maximálne 4 osoby. Po záverečnom požehnaní bude potrebné opustiť kostol, aby sa vytvoril priestor pre tých, ktorí podľa vyššie spomenutého pravidla prídu na sv. omšu.

Hoci tieto opatrenia sú pre každého jedného z nás náročné a ťažké, nevnímajme ich ako prejav strachu, ale ako prejav zodpovednosti.

Ako kresťania máme zachovávať Božie príkazy, ale aj štátne zákony a nariadenia, ak nie sú v rozpore s Božími príkazmi. Ochrana zdravia a životov je s Božím príkazom v súlade.

Náš otec arcibiskup nás všetkých povzbudzuje: „Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých: buďte si však istí, že poslušnosť tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov prinesie dobré ovocie. Sme presvedčení, že milosrdný a štedrý Pán nám to inde vynahradí. Ak sa jedny dvere zatvoria, Pán vždy otvorí nejaké iné.“

Prosíme vás všetkých, dajme príklad zodpovednosti. Sme tu s Vami a pre vás. Môžete nás kontaktovať.

Ďakujeme za pochopenie

Vaši duchovní otcovia

 

TV LUX:
Bude vysielať sv. omše: od pondelka do soboty o 7:00 a 18:30 h, v nedeľu o 10:00 a 18:30 h.

Rádio LUMEN:
Priame prenosy svätých omší budú vždy ráno o 8:30 a večer o 18:00 h.